biBolu
BiBolu
Girişimciliğin yeni merkezi.
Başarılı girişimciler.

Girişimcilik ruhu, insanların aldığı eğitime, mizaçlarına ve yaşadıkları bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Kimi yerlerde daha az görülen girişimcilik örnekleri kimi iller de ise daha fazla hissediliyor.

İşte Bolu da tarihinde girişimciler yetiştirmiş, onların bu topraklarda kök salmasına imkan vermiş illerden biri. Bolu Girişimcilik tarihi henüz yazılmasa da aşağıda göreceğiniz örnekler bu ilin ikliminin ve topraklarının yeni girişimcilerin yetişebilmesi için uygun olduğunun kanıtı olarak görülebilir.

Bolu’da girişimciliğin öyküsü cumhuriyetin ilk yıllarına dek gidiyor.

Bolu Ticaret Odası’nın, Cumhuriyetin 10.Yılı sebebiyle hazırladığı kitapta 1930’ların Bolu’sundaki sanayi ile ilgili verilen şu bilgiler o günleri gözler önüne seriyor:

“1- Şehire çeyrek saat mesafede İlyaszade biraderlere ait bir un fabrikası olup evvelce buharla işlerken son yıllarda içinde mazot istihlak eden 45 beygir kuvvetinde dizel motor ile takviye edilmiş ve birçok yeni tesisat yapılmıştır.Memleketimizin mahsulatını öğüterek dahilen sarf ve istihlak eder.

2- Şehrin İhsaniye Mahallesi civarında Hasip Efendi tarafındantesis edilen bir un fabrikası olup elek tertibatı mevcut olmadığından yalnız halkın ihtiyaçlarına ait buğdaylarıücret mukabilinde öğütür. Bu yıl zarfında bazı tamirat icra ettirerek yeniden faaliyete geçmiştir.

3-Duhanizade Fettah Bey’e ait Düzce’de yeniden en son sistem 90 beygir kuvvetinde Küçük Melen Suyu ile bir su dürbini ile müteharrik olmak üzere un fabrikası tesis edilmişolup vilayetimiz ve civarı olan Nallıhan ve Beypazarı’ndan buğday mübaya eder.

Öğüttüğü unlarını Adapazarı, Hendek, Bolu, Ereğli, Zonguldak, Sinop, Şile’ye sevk ve ihraç eder. Günde 10-20 bin kilo buğday öğütür.

4-Kürtzade Un Fabrikası oldukça mükemmel tesisatı olduğu halde satışların durgunluğundan muvakketten faaliyetini tatil etmiştir.

5- Aktaş Mahallesi’nde Arabkirlizade Kemal Bey tarafından elektrikle müteharrik bir un fabrikası tesis edilerek kolaylıkla halkın ihtiyacını tatmin ve hususi buğdayları öğütmekte iken iki yıl önce kazaen zuhur eden bir yangın neticesinde yanmıştır.”

Alektrik Fabrikası

1925 yılında hususi muhasebe ile belediye tarafından birlikte tesis edilen bu fabrika 60 beygir kuvvetindedir. Bir lokomobil ile çalışan dinamosu vardır. Saatte 100 amperle 40 kilovat elektrik istihsal eder. Şehrin ancak bugünkü ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Alektriğe karşı rağbet çoktur. Halen yalnız Bolu Belediyesi tarafından işletilmektedir.

Güzel Bolu Rakısı Fabrikası

Güzel Bolu Rakısı Fabrikası bundan beş yıl önce Paşa İsmail Bey tarafından açılmıştır. İmalatın her tarafta rağbet bulmasına binaen tesisatını tesvi ederek bütün vilayet sarfiyatını karşılamaktadır.

Diş Tabibi Ahmet Bey’in Tabaklar Mahallesi’ndeki imalathanesi 928 yılında tesis olunmuştur. Her yıl sıcak mevsimlerde faaliyete geçerek şehrin ve civar kasabaların sarfiyatını karşılayabilmiş, günde dört beş yüz şişe ihzar edebilecek derecededir.

-BOLU’NUN İKİ BANKASI VARDI

Demokrat Parti rüzgarı ile birlikte esen serbest piyasa düzeni o yıllarda Bolu’da bile iki banka kuruluşunu beraberinde getirdi.

Bakanlar Kurulu 1951 yılında 100.000 Türk lirası sermayeli Göynük Sanayi ve Kredi Bankası’nın kuruluşuna izin verdi.

Bunun yanında, 1956 yılında Bolu’da Türkiye Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankası (TÜMSUBANK) adıyla bir banka daha kuruldu. 10 milyon lira sermayeli bankanın küçük bir ilde kurulması bile büyük bir olaydı o yıllarda. Öğretmenler, memurlar ve subaylar bankanın kurucu ortaklarıydı. Bankanın o yıllarda sadece Bolu’da 2 binden fazla ortağı olduğu belirtiliyordu.